Disclaimer

Disclaimer voor scherenenzo.nl

Algemeen

Scheren & Zo (Kamer van Koophandel 30085400), hierna te noemen Scheren & Zo, verleent u hierbij toegang tot scherenenzo.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Scheren & Zo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Scheren & Zo spant zich in om de inhoud van scherenenzo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op scherenenzo.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Scheren & Zo.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op scherenenzo.nl. Scheren & Zo oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Scheren & Zo zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Scheren & Zo en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Scheren & Zo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.